Stationsomgeving Goffert-NTC

We gaan in Winkelsteeg rondom het station Goffert ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen. We gaan hier een stedelijk gebied realiseren. Een plek waar werken en wonen samenkomen in een moderne leefomgeving. Betaalbare woningen en goede bereikbaarheid staan in dit gebied centraal. De omgeving van station Goffert is aantrekkelijk voor onder meer starters en studenten, met vlakbij openbaar vervoer en de stad. Daarnaast willen we hier ‘shortstay’ appartementen realiseren voor werknemers van Noviotech Campus. Naast NDW21 is Stationsomgeving Goffert-NTC één van de eerste gebieden van Winkelsteeg die we gaan ontwikkelen. Hier liggen station Goffert, de centrale OV-haltes, langzame verkeersroutes (wandel- en fietspaden) en de doorgaande wegen. Deze plek is een belangrijke verbinding met de omliggende wijken en de andere gebieden die we gaan ontwikkelen in Winkelsteeg.

Wat komt er?

Door het samenvoegen van de banen van de Neerbosscheweg en de Graafseweg is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De zuidelijke rijbaan van de Graafseweg wordt tegen de noordelijke rijbaan aangelegd en de westelijke rijbaan van de Neerbosscheweg wordt tegen de oostelijke rijbaan aangelegd. Zo ontstaat er ruimte voor ruim 1.200 woningen, werken, horeca en een moskee. Fiets- en wandelpaden verbinden het station met de omliggende wijken en het Goffertpark.

Werknemers van onder andere de Noviotech Campus (NTC) krijgen een fijne omgeving rondom het bedrijf. Door de ruimte die ontstaat in de omgeving kan de Health & High Tech sector uitbreiden. De NTC heeft namelijk plannen voor verschillende nieuwe gebouwen op eigen terrein. Door het stationsgebied en de NTC fysiek beter te verbinden worden ze zichtbaar onderdeel van de ontwikkeling van Winkelsteeg.

Waarom dit gebied?

Betaalbaar wonen heeft in de stationsomgeving onze focus. Dat doen we met een grote mix van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. Ook worden er ‘shortstay’ woningen gebouwd. Deze zijn bedoeld voor een kort verblijf, bijvoorbeeld voor expats (mensen uit het buitenland die hier tijdelijk werken). Hiermee willen we de sfeer van de omgeving versterken en ook het aantal gewenste woningen mogelijk maken.

Meer groen in de omgeving

De omgeving sluit aan op het groene karakter van het Goffertpark. Doordat er zo min mogelijk autoverkeer in de stationsomgeving is, maken we ruimte voor een groen en ‘autoluw’ stationsgebied. Fiets- en wandelpaden worden in het groen vanaf het station doorgetrokken naar de andere wijken in Winkelsteeg en het Goffertpark.

Duurzaam vervoer

Toekomstige bewoners worden aangemoedigd om gebruik te maken van duurzaam vervoer. Zowel de ligging aan station Goffert als het OV-punt voor bussen dat wordt aangelegd helpen hierbij.

Parkeren zal gebeuren in ‘parkeerhubs’. Bij een parkeerhub kunt u makkelijk overstappen van een auto naar het OV, fiets of deelvervoer. Zo gebruiken we een zo klein mogelijk grondoppervlak. Ook zien we kansen voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen door bewoners en werknemers.

In de kern van het stationsgebied komen weinig auto’s, waardoor er genoeg ruimte is voor verschillende buitenplekken met groen voor verblijven, ontmoeten, sport en spel. De fietsroute vanuit Neerbosch-Oost loopt via het station en over het stationsplein Winkelsteeg in. Ook de snelfietsroute vanuit Dukenburg wordt aan de zuidkant verbonden met het stationsgebied.

Hoe ver zijn de plannen?

Allereerst wordt de voorbereiding getroffen voor het verleggen van de infrastructuur. Dit start met bijvoorbeeld het leggen en verleggen van kabels en leidingen, dat doen we in 2023/2024. De uitvoering van een deel van de totale verlegging van infrastructuur in 2024-2025. Hierna worden er gefaseerd verschillende delen (plots) ontwikkeld. Voor de ontwikkeling en realisatie van plot 1A en 1C2 wordt nu een ontwikkelaar gezocht.  De eerste delen starten in 2025 naar de huidige inzichten:

Plot 1C (ten zuiden van het station): Start uitvoering vanaf 2025
Plot 1G (zwembadlocatie bij Jan Massinkhallen): Start uitvoering vanaf 2025
Plot 1B (ten zuiden van het station): Start uitvoering vanaf 2025/2026
Plot 1A (ten noorden van het station): Start uitvoering vanaf 2025/2026
 
Overige plots start de uitvoering naar verwachting vanaf 2026-2028.

Wat merkt u wanneer?

Voor nu is nog niet concreet duidelijk wanneer de verbouwingen van start gaan. Zodra we meer weten, leest u dat hier.