Tijdlijn Winkelsteeg

Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging

Op 28 oktober 2020 is de Nijmeegse omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Oktober 2020

Visie Kanaalzone

In juli 2021 is de Visie Kanaalzone vastgesteld door de gemeenteraad.

Juli 2021

Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035

In november 2021 heeft de gemeenteraad op basis van Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 de ontwikkeldoelen en -principes en het ruimtelijk raamwerk vastgesteld.

November 2021

NRD MER vastgesteld

In januari 2022 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders en in mei 2022 is de reactienota NRD MER vastgesteld.

Januari 2022

Voorbereidingsbesluit percelen

In juli 2022 heeft het college van Burgemeester en wethouders een voorbereidingsbesluit genomen voor de percelen Lincoln Smitweld, Parkeerterrein Boekweitweg en Shell-station

Juli 2022

Iedereen kan reageren

  • In september en oktober 2022 hebben we belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden laten weten wat er de komende jaren in Winkelsteeg gaat gebeuren. Daarvoor organiseerden we op 4 en 6 oktober 2022 inloopbijeenkomsten. Voor de reactienota naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten en de film over Winkelsteeg (‘Waar werken woont en wonen werkt’) verwijzen wij u naar Mijn Wijkplan.
  • Bedrijven in Winkelsteeg-Noord hebben we toen op de hoogte gebracht over de aanpassing van geluidszones en milieucategorieën. Op 29 september 2022 was er een inloopbijeenkomst voor bedrijven.
September – oktober 2022

Ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Goffert naar college

In het eerste kwartaal van 2023 gaat het (ontwerp)bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert, het eerste gebied van Winkelsteeg dat we gaan ontwikkelen, naar het college van burgemeester en wethouders. Samen met onder andere de Milieu Effect Rapportage (MER), het beeldkwaliteitsplan, Daarna kunt u de stukken 6 weken inzien en volgt er een reactie.

Eerste kwartaal 2023

Definitief bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert

Als alles volgens planning verloopt gaat in het tweede kwartaal van 2023 onder andere het definitieve bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert, met bijbehorende stukken zoals beeldkwaliteitsplan, en de MER naar de gemeenteraad.

Tweede kwartaal 2023

Vervolgstappen

Na het bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert werken we aan de stedenbouwkundige uitwerking en plannen voor de openbare ruimte. We leggen ook uit hoe we daarin ruimte maken voor participatie.

Ontwerpbestemmingsplan Kanaalknoop in procedure

De verwachting is dat we ook het ontwerpbestemmingsplan voor Kanaalknoop in het tweede kwartaal van 2023 in procedure gaan brengen.