Tijdlijn

Op deze pagina staat het tijdspad van Winkelsteeg Nijmegen.

Oktober 2020

Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging

Op 28 oktober 2020 is de Nijmeegse omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Juli 2021

Visie Kanaalzone

In juli 2021 is de Visie Kanaalzone vastgesteld door de gemeenteraad.

November 2021

Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035

In november 2021 heeft de gemeenteraad op basis van Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 de ontwikkeldoelen en -principes en het ruimtelijk raamwerk vastgesteld.

Januari 2022

NRD MER vastgesteld

In januari 2022 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders en in mei 2022 is de reactienota NRD MER vastgesteld.

Juli 2022

Voorbereidingsbesluit percelen

In juli 2022 heeft het college van Burgemeester en wethouders een voorbereidingsbesluit genomen voor de percelen Lincoln Smitweld, Parkeerterrein Boekweitweg en Shell-station

September – oktober 2022

Iedereen kan reageren

  • In september en oktober 2022 hebben we belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden laten weten wat er de komende jaren in Winkelsteeg gaat gebeuren. Daarvoor organiseerden we op 4 en 6 oktober 2022 inloopbijeenkomsten. Voor de reactienota naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten en de film over Winkelsteeg (‘Waar werken woont en wonen werkt’) verwijzen wij u naar Mijn Wijkplan.
  • Bedrijven in Winkelsteeg-Noord hebben we toen op de hoogte gebracht over de aanpassing van geluidszones en milieucategorieën. Op 29 september 2022 was er een inloopbijeenkomst voor bedrijven.
Eerste kwartaal 2023

Ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Goffert ter inzage

Stationsomgeving Goffert is het eerste gebied van Winkelsteeg dat we gaan ontwikkelen. In het eerste kwartaal van 2023 heeft het (ontwerp)bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert, samen met onder andere de Milieu Effect Rapportage (MER), het beeldkwaliteitsplan, ter inzage gelegen. De raad  neemt op 12 juli hierover een besluit.

Tweede kwartaal 2023

Definitief bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert

De gemeenteraad heeft op 12 juli het bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert vastgesteld. Lees onder 7.2 meer over het besluit van de raad en de aangenomen moties. Ook kunt u hier het debat terugkijken.

Vervolgstappen

Na het bestemmingsplan Stationsomgeving Goffert werken we aan de stedenbouwkundige uitwerking en plannen voor de openbare ruimte. We leggen ook uit hoe we daarin ruimte maken voor participatie.

Ontwerpbestemmingsplan Kanaalknoop Noord in procedure

Het ontwerpbestemmingsplan voor Kanaalknoop Noord  heeft ter inzage gelegen van 8 juni t/m 19 juli.

Derde kwartaal 2023

Bestemmingsplan Kanaalknoop Noord

De gemeenteraad heeft op 27 september het bestemmingsplan Kanaalknoop Noord (zie agendapunt 7.2) vastgesteld.

Vierde kwartaal 2023

Ontwerpbestemmingsplan Kanaalknoop Zuid en Wijchenseweg 4 in procedure

Het (ontwerp)bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid en Wijchenseweg 4 lag vanaf 21 december 2023 zes weken ter inzage tot en met 31 januari 2024. Gemeente Nijmegen organiseerde op 16 januari 2024 twee inloopbijeenkomsten voor bedrijven, omwonenden en andere belangstellenden over de plannen voor Kanaalknoop Zuid en Wijchenseweg 4. Tijdens de bijeenkomsten kregen zij informatie over plannen en konden zij vragen stellen.

Eerste kwartaal 2024

Start nadere planuitwerking Sportcentrum

Nadere planuitwerking Sportcentrum in Kanaalknoop Zuid en Stationsomgeving Goffert.

Tweede kwartaal 2024

Start (voorbereidende) werkzaamheden hoofdinfrastructuur

Werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur in Winkelsteeg.

Definitief bestemmingsplan Kanaalknoop Zuid

Bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid.