Werk in uitvoering: voorbereidende werkzaamheden voor aanpassing van de wegen

Geschreven op

We zijn gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassingen van de wegen in Winkelsteeg. Deze aanpassingen aan de wegen zijn de komende jaren nodig, om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen voor wonen en werken. De werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen zijn inmiddels afgerond. Daar heeft u de afgelopen maanden buiten al wat van kunnen zien. 

Deze maand hebben we maatregelen getroffen zodat vogels geen nesten kunnen bouwen binnen het projectgebied. Het grootste gedeelte van de maand maart is dagelijks een valkenier met roofvogel in het gebied aanwezig. De aanwezigheid van de roofvogel zorgt ervoor dat vogels een andere plek zoeken om hun nest te bouwen. Eind maart kunnen we met de groenwerkzaamheden starten. 

Verdere voorbereidingen

Begin april starten we met de verdere voorbereidingen zodat we nog voor de zomer kunnen starten met het aanpassen van de wegen in Winkelsteeg. We beginnen bij de Neerbosscheweg. En halverwege 2024 starten we met de werkzaamheden rondom het Nelson Mandelaplein en aan de Graafseweg. Begin 2025 starten de werkzaamheden bij het Jonkerbosplein en later dat jaar is de Nieuwe Dukenburgseweg aan de beurt. Wat we precies gaan doen en wanneer de werkzaamheden starten kunt u hier lezen.

Meer weten over de werkzaamheden aan de wegen?

Op 26 maart 2024 is er een informatiebijeenkomst hierover in stadion Goffert. We lichten dan het ontwerp en de planning toe. Ook vertellen we hoe we eraan werken dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Als u vragen heeft, dan kunt u die tijdens de bijeenkomst stellen aan het projectteam. Lees hier meer over de informatiebijeenkomst van dinsdag 26 maart.

Melding maken?

Tijdens de uitvoering werken wij eraan dat het gebied zo goed als mogelijk bereikbaar blijft voor bedrijven en omwonenden. Overlast is bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden niet uit te sluiten. Wilt u een melding maken over bijvoorbeeld tijdelijke verkeersmaatregelen of ervaart u geluidsoverlast van werkzaamheden? Op de pagina Vragen of klachten over bouw- of wegwerkzaamheden hebben we alle contactmogelijkheden voor u op een rij gezet.

Download de BouwApp

U kunt op de hoogte blijven en uw vragen en klachten melden via de BouwApp. U kunt de app downloaden in de Appstore of GooglePlay. Ook is er een websiteversie van de BouwApp.