Werken aan de wegen van Winkelsteeg

We passen de wegen aan om ruimte te maken voor wonen, werken en ontmoeten. Ook zorgen we dat het verkeer beter door kan rijden, fietsen en lopen. Verder regelen we voor fietsers en wandelaars dat ze onder de weg door kunnen. Zo kunnen zij veilig de weg oversteken zonder op auto’s te hoeven wachten.

Waarom passen we de wegen aan?

In het gebied bij het station Goffert, een onderdeel van de ontwikkeling Winkelsteeg, komen ruim 1.200 woningen en er is ruimte voor werken en ontmoeten. Er komt meer aandacht voor de fiets- en wandelpaden in het gebied en de verbinding van het station met de wijken eromheen en het Goffertpark. Hiervoor is ruimte nodig. Deze ruimte ontstaat door het combineren van de banen van de Neerbosscheweg en de Graafseweg. De zuidelijke rijbaan van de Graafseweg wordt tegen de noordelijke rijbaan aangelegd. En de westelijke rijbaan van de Neerbosscheweg wordt tegen de oostelijke rijbaan aangelegd.

Vanaf eind 2025 worden ook aanpassingen gedaan aan de Nieuwe Dukenburgseweg. We verbeteren de kruisingen en fietsroutes en leggen een faunapassage aan. Via de faunapassage kunnen dieren op een veilige manier onder de weg door, van het ene naar het andere gebied.

Ontwerp

Het ontwerp is bijna klaar, technische details worden nog verder uitgewerkt. Begin april 2024 starten we met voorbereidingen buiten.  Dit betekent dat we nog voor de zomer kunnen starten met het aanpassen van de wegen in Winkelsteeg.

Hoe ver zijn de plannen

We zijn nu met het laatste ontwerp bezig. Dit betekent dat het ontwerp voor de wegen en de oversteekplekken onder de weg voor fietsers en voetgangers bijna klaar is om uit te voeren. Dit heet de bouwteamfase, samen met bedrijf "Heijmans infra" maken we het ontwerp klaar om het uit te kunnen voeren.

Hoe blijf ik op de hoogte

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief over Winkelsteeg.

MijnWijkplan

Volg de pagina op MijnWijkplan over stationsomgeving Goffert - veranderingen infrastructuur.

BouwApp

Volg het werk via de BouwApp