Winkelsteeg: een terugblik op 2023 en vooruitblik op 2024

Geschreven op

Het nieuwe jaar is alweer een aantal weken van start! Een mooi moment om nog even terug te blikken op vorig jaar. Een bijzonder jaar waarin mooie plannen en ideeën ontstonden en interessante en goede gesprekken met betrokkenen en geïnteresseerden in Winkelsteeg plaatsvonden. Ook in 2024 staat er weer genoeg te gebeuren.

Terugblik 2023: stappen in de ontwikkeling

In 2023 zijn voor de gebieden Stationsomgeving Goffert en Kanaalknoop Noord de bestemmingsplannen door de Nijmeegse gemeenteraad vastgesteld. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. We organiseerden meerdere bewonersbijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden om uitleg te geven over de plannen. Ook gingen we regelmatig in gesprek met omwonenden en bedrijven.

Eind 2023 was het moment daar: de eerste bewoners van de nieuwe woonbuurt NDW21 ontvingen de sleutel van hun nieuwe woning. De eerste bewoners van woongebouwen Rumba en Tango wonen ondertussen in hun nieuwe huis. De oplevering van de andere 5 woongebouwen volgt snel. 

Wat kunt u dit jaar verwachten?  

Ook het komende jaar werken we volop verder aan de ontwikkeling van het gebied Winkelsteeg. Waarbij we ook aandacht hebben voor onderwerpen als bereikbaarheid, gezondheid, groen en water. Gedurende het jaar leest u hierover informatie op onze website en in deze nieuwsbrief. 

Het bestemmingsplan Kanaalknoop Zuid is eind 2023 in procedure gebracht en in deze nieuwsbrief leest u meer over de inloopbijeenkomst die op 16 januari plaatsvond. Het college van burgemeester en wethouders zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 dit bestemmingsplan aanbieden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Dit jaar leveren we ook de laatste woongebouwen op van NDW21 en wordt de buitenruimte op NDW21 mooi ingericht. Daarnaast is de bouw in volle gang van het nieuwe woon-zorgcomplex De Hulsen én het archeologische depot

Verleggen van wegen

Waar 2023 in het teken van plannen stond, staat 2024 in het teken van werk in uitvoering. Zo starten we met het verleggen van een aantal belangrijke wegen in het gebied in Winkelsteeg. Aanpassingen aan de wegen zijn de komende jaren nodig, om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen voor wonen en werken. Onderdeel van het project is ook dat we groene- en natuurverbindingen willen verbeteren. We houden bij deze werkzaamheden de bereikbaarheid in en rond het gebied goed in de gaten zodat er zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker ontstaat. Helaas is hinder niet helemaal te vermijden bij dergelijke projecten. 

We zijn al volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden aan de wegen. Zo gaan we dit jaar verder ruimte maken voor de veranderende verkeerssituatie. Door bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen, het inrichten van bouwplaatsen, het weghalen van bomen en struiken, en het maken van (tijdelijke) voorzieningen om te parkeren. We verwachten halverwege 2024 te starten met de werkzaamheden aan de wegen zelf. We beginnen met de Neerbosscheweg tussen het Nelson Mandelaplein en de Muntweg en daarna volgt Neerbosscheweg aan de noordkant van het Nelson Mandelaplein tot de kruising met de Rosa de Limastraat. Later dit jaar starten we met de Graafseweg. De werkzaamheden aan deze wegen lopen door tot in 2025. 

Meer ‘reuring’

Ook willen we in 2024 aandacht geven aan hoe Winkelsteeg er straks uit komt te zien. Om het gebied meer tot leven te brengen, zorgen we voor meer ‘reuring’ in het gebied. Dat doen we met behulp van tijdelijke initiatieven en activiteiten. Denk hierbij aan tijdelijke horeca, sport- en spelactiviteiten of een wandelroute op het gebied van cultuurhistorie. Op deze manier wordt de eerste stap gezet naar een prettig woon- en werkgebied. Wij zijn de mogelijkheden aan het verkennen en vertellen hierover graag meer in de komende nieuwsbrieven.  

Blijf op de hoogte! 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en werkzaamheden in en rondom Winkelsteeg? Meld u gratis aan voor onze nieuwsbrief.