Goede ruimte voor groen en natuur in de stad

De komende jaren verandert Winkelsteeg in het nieuwste woon- en werkgebied van Nijmegen. Er komen nieuwe woningen, bedrijven én voorzieningen. We willen hier een fijne plek van maken voor mensen en dieren met aandacht voor groen en natuur. Benieuwd wat er in Winkelsteeg gebeurt op dit vlak? Dat leest u in dit artikel.

Gemeente Nijmegen vindt groen en natuur in de stad belangrijk. Bij het ontwerpen van gebieden en gebouwen zorgen we dat mensen en dieren en planten de ruimte krijgen in de groenstructuren van Winkelsteeg. Voor mensen maken we groenstroken en parken om te wandelen en te sporten. Voor de planten en dieren maken we ruige stukken groen en leggen we poelen aan, waar de mensen niet voor verstoring kunnen zorgen. Deze natuur ligt wel dichtbij de woningen en is daardoor een fijne plek om de natuur te beleven. Ook zorgt dit voor verkoeling van de stad in de warme zomers en voor de opvang van water bij stevige regenbuien. Dit doen we niet alleen maar in de openbare ruimte maar ook op de gevels en daken van gebouwen. De combinatie van al dit soort maatregelen noemen we natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. 

Veranderingen in Winkelsteeg

Met de ontwikkeling van Winkelsteeg vinden er grote veranderingen plaats in het gebied. Dit betekent dat op sommige plekken bomen en planten weggaan en dat we op andere plekken juist weer nieuwe bomen en struiken gaan planten. Hiermee zorgen we ervoor dat er goede ruimte komt voor groen en natuur in de stad.
Een ruimte waar mensen gezond kunnen leven en waar de dieren een goede plek hebben. 
Het groen in Winkelsteeg zorgt voor een fijne plek om te leren, voor mens en dier. 

Wat gaan we doen

We hebben uitgangspunten voor de bestaande en nieuwe bomen en struiken in Winkelsteeg:

  • We willen gezonde bomen en struiken zo mogelijk houden;
  • We willen het kappen van bomen en struiken zo mogelijk voorkomen;
  • We willen bomen die we kunnen verplaatsen zo mogelijk in Winkelsteeg houden. Pas daarna kijken we naar andere locaties in de stad;
  • We willen zoveel mogelijk nieuwe bomen planten. 
  • We willen hout van de bomen gekapte bomen hergebruiken.

Via de nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte over hoe we met groen en natuur in Winkelsteeg omgaan.