Goede OV-verbindingen, prettig fietsen en wandelen

Nijmegen wil een aantrekkelijke, duurzame, sociale, gezonde en economisch veerkrachtig stad zijn. We willen de stad nu en in de toekomst leefbaar en bereikbaar houden. Daarom zetten we de komende jaren in op goede OV-verbindingen, fiets- en looproutes. 

Die visie komt ook terug in de ontwikkeling van Winkelsteeg: er komt op straat  ruimte om prettig en veilig te lopen en te fietsen en juist geen parkeerplek voor de auto, die staat in parkeergarages op enige afstand. Verder zal er in het gebied niet voor alle nieuwe bewoners een eigen parkeerplaats komen. Met veel parkeerplekken voor fietsen en een goed aanbod van makkelijk te gebruiken deelauto’s, deelscooters en deel(bak)fietsen hebben toch alle bewoners, medewerkers van bedrijven en bezoekers de mogelijkheid hun bestemming te bereiken. 

In Winkelsteeg komt er betaald parkeren. Het zou kunnen dat hierdoor parkeeroverlast ontstaat in omliggende wijken. We gaan hierover met bewoners in gesprek, om te kijken wat we daaraan kunnen verbeteren hoe we dat tegen kunnen gaan. Het invoeren van parkeren met vergunning in omliggende wijken is daarbij één van de mogelijkheden die we gaan onderzoeken.