Veranderingen aan wegen in en rondom Winkelsteeg

Geschreven op

We zijn begonnen met de voorbereidingen van de aanpassing van de wegen om de ontwikkeling van Winkelsteeg mogelijk te maken. Zo gaan we een gedeelte van de S100 (Neerbosscheweg) en een deel van de S103 (Graafseweg) verleggen. Op de kaart ziet u een overzicht van de veranderingen aan de wegen. De huidige Neerbosscheweg wordt vanaf de kruising met de Rosa de Lima straat tot de Weg door Jonkerbos samengevoegd. Zo maken we ruimte voor bedrijvigheid, woningen en voorzieningen.

Ook de Graafseweg splitst zich nu in twee rijbanen. Vanaf de Graafsebrug tot aan het Nelson Mandelaplein gaan we de rijbanen samenvoegen. Ter voorbereiding hierop verleggen we nu langs de Neerbosscheweg kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat het middengebied aan de Neerbosscheweg, nu nog ingericht als parkeerterrein, straks als eerste bebouwd gaat worden.

Naast deze grotere wegen zullen we ook de Nieuwe Dukenburgseweg aanpakken. De veranderingen zijn hier minder ingrijpend. De weg wordt niet verplaatst, maar er worden bijvoorbeeld wel kruispunten aangepast.

Met dit project passen we ook de infrastructuur aan voor fietsers en voetgangers. We leggen vier onderdoorgangen aan zodat fietsers en voetgangers prettiger door het gebied kunnen zonder veel verkeerslichten tegen te komen. Op de kaart ziet u een overzicht van de veranderingen.

Correctie in uitnodigingsbrief 5 oktober 2023

Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. In de uitnodigingsbrief aan bewoners van 5 oktober is helaas een verkeerd stukje tekst opgenomen namelijk:

“Ook de Graafseweg splitst zich nu in twee rijbanen ten zuiden van de Graafsebrug (ter hoogte van Cavaljeweg) tot aan het Nelson Mandelaplein. Ook deze twee rijbanen gaan we samenvoegen.”

Deze zin klopt niet, hier had moeten staan:

Ook de Graafseweg splitst zich nu in twee rijbanen voorbij de Graafsebrug tot aan het Nelson Mandelaplein. Ook deze twee rijbanen gaan we samenvoegen.”

Het kaartje dat bij de brief zit en hierboven staat geeft de situatie wél correct weer.

Ten aanzien van stukje Graafseweg Mandelaplein Cavaljéstraat heeft de gemeenteraad na verzoek van omwonenden de opdracht gegeven om te onderzoeken of de Graafseweg ook vanaf het Nelson Mandelaplein tot aan de Cavaljéweg samengevoegd kan worden. Dit onderzoek is op dit moment géén onderdeel van het project Winkelsteeg en wordt via een apart traject door de gemeente opgepakt.

Het verkeerde stukje tekst in de brief van 5 oktober heeft onrust veroorzaakt, dit had niet mogen gebeuren en onze excuses voor de gemaakte fout in onze uitnodigingsbrief.

Deze correctie wordt nog per post naar de bewoners en de bedrijven gestuurd die de brief van 5 oktober ontvangen hebben.