Terugblik: inloopbijeenkomst Kanaalknoop Zuid op 16 januari

Geschreven op

Met het ontwerp-bestemmingsplan voor het gebied Kanaalknoop Zuid willen we ruimte maken voor 1.200 woningen en ongeveer 30.000 m2 aan bedrijven en voorzieningen. Kanaalknoop Zuid is het gebied rond en op de sportvelden van VV Hatert, dicht bij het Maas-Waalkanaal, Nieuwe Dukenburgsweg en de Winkelsteegseweg. Op 16 januari kwamen ruim 100 geïnteresseerden naar de inloopbijeenkomst in de Jan Massinkhal. Zij kregen meer te zien én te horen over het bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid. In dit artikel blikken we terug op de bijeenkomst. 

Mix van woningen en aandacht voor groen

Wat Kanaalknoop Zuid uniek maakt is met name de ligging naast Park Winkelsteeg. Het gebied ligt ten zuiden van de Nieuwe Dukenburgseweg en sluit aan bij groene omgeving van de Vossendijk. In Kanaalknoop Zuid komt een mix aan verschillende woningen. Denk hierbij aan appartementen en grondgebonden woningen: dit zijn woningen op straatniveau met een buitenruimte. Tussen de bouwblokken komen mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten. Ook is hier aandacht voor groene zones met waterbergingen. Daarnaast willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aanmoedigen, en staat de auto op afstand in gebouwde parkeervoorzieningen. 

Vragen over bereikbaarheid en verkeer

Naast veel positieve geluiden over het plan had een aantal omwonenden ook vragen over de bereikbaarheid van de bestaande wijken. Zo was er de vraag hoe de Vossendijk in de toekomst afgesloten wordt voor autoverkeer en hoe dit in de plannen is opgenomen. Over de exacte locatie van de afsluiting en wanneer dit gebeurt gaan wij de komende tijd in gesprek met de buurt. 

We streven naar wijken met minder autoverkeer en zetten in op goede OV-verbindingen, fiets- en looproutes. Hoewel sommige bezoekers aangaven dat dit niet direct hun voorkeur heeft, begrepen ze onze keuze, vooral vanuit het perspectief van gezondheid. Zo willen we bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige wijk.

Verder waren er vragen over de verbinding langs het kanaal. Hiervoor gaven we aan dat we samen met de gemeente Heumen kijken naar de mogelijkheden om de fietsroute vanaf Malden tot aan de wijk Neerbosch te verbeteren.

Tennisvereniging SV Hatert

Een aantal leden van tennisvereniging SV Hatert was tijdens de inloopavond aanwezig om hun zorgen te delen. Door de geplande ontwikkeling verdwijnen de tennisvelden en willen de leden graag weten waar zij in de toekomst kunnen tennissen. 

Vervolg na de bijeenkomst

De komende tijd behandelt de gemeente de eventuele opmerkingen op het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 het bestemmingsplan Kanaalknoop Zuid aanbieden aan de gemeenteraad voor vaststelling. 
 

De rode lijn is het gebied van het ontwerp bestemmingsplan Kanaalknoop Zuid