Gemeenteraad akkoord met bestemmingsplan Kanaalknoop Noord

Geschreven op

De gemeenteraad heeft op 27 september het bestemmingsplan Kanaalknoop Noord (zie 7.2) vastgesteld. In het gebied komen zo’n 2.700 woningen en zo’n 60.000 m2 bedrijven. Ook komen er voorzieningen, waaronder sportvelden. Zo wordt het een levendige plek, waar meer mensen wonen én werken. Bovendien is er ruimte voor ontmoeting, bewegen en ontspanningsmogelijkheden. We gaan nu verder met de voorbereidingen van de bouw. Naar verwachting kan die in 2025 beginnen.
In het plan is ook een doelgroepenverordening opgenomen. Daarmee kan in bestemmingsplannen worden vastgelegd dat nieuw te bouwen woningen betaalbaar moeten zijn en dat deze beschikbaar worden gesteld voor een bepaalde groep woningzoekenden. Zo kunnen we bijvoorbeeld vastleggen dat een minimum aantal sociale huurwoningen wordt gebouwd.