Gemeente Nijmegen deelt plannen voor aanpassingen aan wegen met bedrijven en bewoners

Geschreven op

Op 24 oktober 2023 organiseerde gemeente Nijmegen twee informatiebijeenkomsten in het Goffert stadion, voor bedrijven en bewoners. De gemeente presenteerde informatie over de aanpassingen aan de wegen in het gebied. 

Waarom passen we de wegen aan?

In het gebied bij het station Goffert, een onderdeel van de ontwikkeling Winkelsteeg, komen ruim 1.200 woningen en er is ruimte voor werken, horeca en een moskee. Fiets- en wandelpaden verbinden het station met de omliggende wijken en het Goffertpark. Hiervoor is ruimte nodig. Door het samenvoegen van de banen van de Neerbosscheweg en de Graafseweg ontstaat deze ruimte. De zuidelijke rijbaan van de Graafseweg wordt tegen de noordelijke rijbaan aangelegd en de westelijke rijbaan van de Neerbosscheweg wordt tegen de oostelijke rijbaan aangelegd. Ook maken we een aantal (fiets)tunnels. Zo kunnen fietsers veilig de weg oversteken en doorfietsen zonder op auto’s te hoeven wachten. 
 

Aanpassingen Mandelaplein: verleggen S100 (Neerbosscheweg) en Graafseweg vanaf de brug tot Nelson Mandelaplein. De toegang tot Talis is nog onderwerp van gesprek.

Aanpassingen Jonkerbosplein: verleggen S100 (Neerbosscheweg), ophogen van kruispunt en aanleg twee onderdoorgangen.

Aanpassingen aan de wegen zorgt voor ruimte voor de ontwikkelingen, meer doorstroming in het verkeer en veiligere situaties.

Ondernemers: parkeren is een zorg

Bij de eerste bijeenkomst voor bedrijven waren zo’n 20 ondernemers aanwezig. Verschillende onderwerpen werden op de avond besproken. Belangrijke boodschap is dat we tijdens de uitvoering zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft voor alle bedrijven en omwonenden. Hiervoor zijn en gaan we met diverse belanghebbenden in gesprek. 

Ondernemers stelden op de avond vooral vragen over het parkeren in Winkelsteeg. Zij gaven aan dat parkeren nu al lastig is rondom de Roggeweg/Gerstweg. En zij verwachten dat dit alleen maar lastiger wordt, als gevolg van de ontwikkelingen waarbij parkeerplaatsen verdwijnen en meer mensen in dit gebied komen te wonen. Ook waren er vragen over de verkeersveiligheid en het verwijderen van het kruispunt Gerstweg/Nieuwe Dukenburgseweg en het aanpassen van de ontsluiting via de Boekweitweg. 

De gemeente organiseert begin 2024 een bijeenkomst voor ondernemers in de Sint Teunismolenweg en Roggeweg over parkeren in dit gebied. Deze bijeenkomst biedt ondernemers en de gemeente de mogelijkheid om ideeën en wensen aan elkaar kenbaar te maken met als uiteindelijk doel: concrete oplossingen en afspraken. 

Bewoners: veel interesse in de plannen

Tijdens de bijeenkomst voor bewoners waren zo'n 150 mensen aanwezig. In aanwezigheid van wethouder Noël Vergunst kregen bewoners uitleg over de plannen. Ook werd er tijdens de avond vooruit gekeken naar de periode tijdens de werkzaamheden. Aandacht was er voor de informatievoorziening, de nieuwe routes, (maximale) snelheid, doorstroming, bereikbaarheid en verkeersoverlast. 
 

Reacties en veelgestelde vragen 

Ondernemers en bewoners stelden veel vragen tijdens en na de bijeenkomst. Na de presentatie gingen bewoners een-op-een in gesprek met medewerkers van de gemeente. Ook vulden zij reactieformulieren met vragen of opmerkingen in. Benieuwd welke vragen zij stelden? U vindt de antwoorden op de vragen op MijnWijkplan onder 'documenten'. 

Wethouder Vergunst heet bewoners welkom tijdens de informatiebijeenkomst.