Kanaalknoop

Rondom de brug over het Maas-Waalkanaal, die in het verlengde van de Nieuwe Dukenburgseweg (NDW) ligt, wordt komende jaren flink gewerkt. Op deze manier worden Winkelsteeg, Dukenburg en het centrum van Nijmegen dichter bij elkaar gebracht. Kanaalknoop is een gebied binnen Winkelsteeg dat deels aan de noordkant van de NDW aan het Maas-Waalkanaal ligt. Aan de zuidkant van de NDW strekt het zich uit over de huidige voetbalvelden en ligt het straks aan Park Winkelsteeg. Het gebied ligt deels aan het water en in het groen, en deels aan de NDW.

Wat komt er?

Er worden verschillende soorten woningen gebouwd, vooral appartementen. Die zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens, (actieve) senioren, sociale huur en starters. De woningen zijn verdeeld over compacte woonblokken en woontorens die in een autoluwe omgeving staan. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk auto’s zijn. Parkeren gebeurt op afstand van de woningen. Fietsen, wandelen en het openbaar vervoer wordt juist aangemoedigd. Verder wordt het delen van de auto en de fiets ook onderdeel van de ontwikkeling.

Plek voor kleine bedrijven

In de woonblokken langs de NDW en aan de noordkant van de NDW is ook ruimte voor andere functies dan wonen. Hierbij kunt u denken aan de fysiotherapeut, een kantoor, bedrijvigheid, een kinderopvang en kleine horecabedrijven. Aan de noordkant is ruimte voor lichte bedrijvigheid.

Groene verbinding

Van noord naar zuid komt er groen tussen de woonblokken. Dit groen verbindt het park aan de noordkant (een park met sportmogelijkheden) met het park aan de zuidkant (Park Winkelsteeg). Daar kunt u bijvoorbeeld picknicken met elkaar. Langs het kanaal blijft het oude groen bestaan. Deze route wordt autovrij en het nieuwe fiets- en wandelpad wordt met de Graafseweg en met andere hoofdroutes verbonden.

Prettig fietsen en wandelen

Voor fietsers en wandelaars kan de brug een flinke drempel zijn. Daarom willen we de hoogteverschillen voor deze gebruikers ‘verzachten’. Dit doen we door betere opgangen te maken die geleidelijk naar boven en beneden gaan. De auto’s van bewoners staan zoveel mogelijk buiten de woongebieden, maar wel op enige afstand van de voordeur.

Waarom dit gebied?

Door deze ontwikkeling wordt de Kanaalknoop een groene, actieve, sociale en veilige plek. Zeker onder de bruggen die samen het gebied afsluiten. Het wordt een plek waar je in alle rust aan het water of in het groen kunt wonen, maar ook een sociaal actief leven kan leiden. Naast het actieve woongebied zijn er ook nog het sportpark en de voetbalvelden in het noorden. De goede bereikbaarheid van de bruggen en andere routes nodigt uit tot een rondje wandelen of hardlopen.

Hoe ver zijn de plannen?

Op dit moment werken we aan de uitwerking. We zijn nu bezig met de bestemmingsplannen voor het gebied. Voor Kanaalknoop Noord ligt het ontwerpbestemmingsplan nu ter inzage. Daarop kunnen mensen reageren van 8 juni tot en met 19 juli 2023. Na de zomer gaan we verder met de plannen voor Kanaalknoop Zuid. Naar verwachting starten we in 2025 met het bouwen van de eerste woningen. Zodra we meer weten, leest u dat hier.

Wat merkt u wanneer?

Het is nu nog niet bekend wanneer de werkzaamheden van start gaan. Zodra we meer weten, leest u dat hier.