Kanaalknoop

Rondom de brug over het Maas-Waalkanaal, die in het verlengde van de Nieuwe Dukenburgseweg (NDW) ligt, wordt komende jaren flink gewerkt. Op deze manier worden Winkelsteeg, Dukenburg en het centrum van Nijmegen dichter bij elkaar gebracht. Kanaalknoop is een gebied binnen Winkelsteeg dat aan de noordzijde van de NDW aan het Maas-Waalkanaal ligt. Ten zuiden van de NDW strekt het zich uit over de huidige voetbalvelden en ligt het straks aan Park Winkelsteeg. Het gebied kent verschillende gezichten, zowel aan het water als in het groen, en deels aan de NDW.

Wat komt er?

Er worden verschillende soorten woningen gebouwd, met name appartementen. De focus ligt hierbij op een- en tweepersoonshuishoudens, (actieve) senioren, sociale huur en starters. De woningen zijn verdeeld over compacte woonblokken en –torens die in een autoluwe omgeving staan. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk auto’s zijn. Parkeren gebeurt op afstand van de woningen. Het gebruik van fietsen of het openbaar vervoer wordt juist aangemoedigd, net als het wandelen. Daarnaast maken we het delen van transport ook onderdeel van de ontwikkeling.

In de woonblokken langs en ten noorden van de NDW is ook ruimte voor niet-woonvoorzieningen. Hierbij kunt u denken aan de fysiotherapeut, een kantoor, kinderdagopvang en kleine horecabedrijven. Aan de noordzijde is ruimte voor lichte bedrijvigheid.

Van noord naar zuid wordt er groen te midden van de woonblokken gelegd. Dit verbindt het park aan de noordzijde (een park met sportvoorzieningen) met het park aan de zuidzijde (Park Winkelsteeg) waar men bijvoorbeeld kan picknicken met elkaar. Ook langs het kanaal blijft het oude groen bestaan. Deze route wordt autovrij en het nieuwe fiets- en wandelpad wordt met de Graafseweg en andere hoofdroutes verbonden.

Waarom dit gebied?

Op deze manier wordt de Kanaalknoop een groene, actieve, sociale en veilige plek. Zeker onder de bruggen die samen het gebied afsluiten. Een plek waar je in alle rust aan het water of in het groen kunt wonen, maar ook een sociaal actief leven kan leiden. Naast het actieve woongebied is er ook nog het sportpark en de voetbalvelden in het noorden. De goede bereikbaarheid van de bruggen en andere routes zorgt ervoor dat een rondje wandelen of hardlopen uitnodigend is.

Voor fietsers en wandelaars kan de brug een flinke drempel zijn. Daarom willen we de hoogteverschillen voor deze gebruikers  ‘verzachten’. Dit doen we door betere opgangen te maken die geleidelijk naar boven en beneden gaan. De auto’s van bewoners staan zoveel mogelijk buiten de woongebieden op loopafstand van de voordeur.

Hoe ver zijn de plannen?

Op dit moment werken we aan de uitwerking. Bestemmingsplannen volgen medio 2023. Naar verwachting starten we in 2025 met het bouwen van de eerste woningen. Zodra we meer weten, leest u dat hier.

Wat merkt u wanneer?

Voor nu is nog niet duidelijk wanneer de verbouwingen van start gaan. Zodra we meer weten, leest u dat hier.