Kanaalfront

Een levendig werkgebied met op meerdere verdiepingen bedrijvigheid, en een duidelijk ‘gezicht’ aan het Kanaal.

Wat komt er?

Het bedrijventerrein zoals het is blijft bestaan. Op kavels waar ruimte is voor invulling wordt stadsdistributie en lichte industrie toegestaan. Bij stadsdistributie worden pakketten of inhoud verzameld en vanuit daar verspreid in de binnenstad. Denk bij lichte industrie een fietsenmaker of naaiatelier.

Het parkeren voor de bedrijven binnen het Kanaalfront wordt opgelost op eigen terrein. Voor bezoekers is ruimte in de openbare ruimte. Deze wordt veilig ingericht met zo min mogelijk menging met ander vervoer. Het deel langs het kanaal, de Oostkanaaldijk, wordt autovrij.

Waarom dit gebied?

Werken blijft binnen Winkelsteeg en dat willen we zo goed mogelijk doen. Het benoemen van eigen werkgebieden zorgt dat deze blijven bestaan. Met de juiste zorg wordt gekeken naar de openbare ruimte en het veilig kunnen werken.

Het Kanaalfront zorgt ook voor veilige fiets- en wandelroutes langs de Oostkanaaldijk. Denk hierbij aan goede verlichting en een prettige sfeer.

Hoe ver zijn de plannen?

De ontwikkeling van dit gebied ligt verder weg in de tijd. Zodra we meer weten, leest u dat hier.

Wat merkt u wanneer?

Voor nu is nog niet duidelijk wanneer de bouw van start gaat. Zodra we meer weten, leest u dat hier.