Startschot wegwerkzaamheden voor Winkelsteeg

Geschreven op

Tussen het centrum en het Maas-Waalkanaal ligt Winkelsteeg. Straks een vernieuwend deel van Nijmegen, waar  wonen, werken en ontmoeten centraal staat. Om ruimte te maken voor ruim 6.000 nieuwe woningen en  3.000 nieuwe banen passen we de wegen aan.  Heijmans voert de werkzaamheden voor het project ‘Hoofdinfrastructuur Winkelsteeg’ uit. Het doel is  dat het verkeer na de aanpassingen beter door kan rijden. Zo komen er vier onderdoorgangen, zodat fietsers en wandelaars veilig de weg kunnen kruisen zonder op auto’s te hoeven wachten.

Door met een walsmachine over het nieuwe asfalt te rijden, hebben wethouder Mobiliteit Cilia Daemen en Heijmans directeur David van Dasler het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden. 

Wethouder Cilia Daemen. “Veel mensen denken dat ze Nijmegen uitrijden als ze bij Winkelsteeg zijn. Maar eigenlijk ligt Winkelsteeg in het hart van Nijmegen. Door het aanleggen van een vernieuwend gebied om te wonen en te werken versterken we de verbinding tussen Dukenburg en het centrum. We verplaatsen de wegen om ruimte te maken voor de bouw van woningen en voorzieningen. Dit infraproject is de start van de gebiedsontwikkeling.  We zetten in op lopen, fietsen, deelvervoer en openbaar vervoer. In deze nieuwe wijk is het straks niet vanzelfsprekend dat iedereen kan parkeren voor de deur. We leggen parkeergarages aan en hebben veel aandacht voor een groene omgeving.” Zonder de goede samenwerking met Heijmans en steun van de ministeries van BZK en IenW kunnen wij dit niet realiseren. 

Bouwteam

De gemeente en Heijmans hebben een Ontwerp- en Uitvoeringsovereenkomst ondertekend die bestaat uit een 2-fasenaanpak. Tijdens de bouwteamfase hebben Heijmans en gemeente Nijmegen nauw samengewerkt om het ontwerp verder uit te werken. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en de voorbereidingen voor een snelle start zijn getroffen voor de realisatiefase.

“In het bouwteam stonden we samen met de gemeente voor een complexe opgave waarbij alle verkeersverbindingen volgens de bestaande situatie moeten worden gegarandeerd. Door samen naar de uitdaging te kijken en hier stap voor stap doorheen te lopen ligt er nu een ambitieus én uitvoerbaar ontwerp. We gaan hier niet alleen functioneel aan de slag,  we maken ook een gezondere leefomgeving,” zegt David van Dasler, Directeur Integrale Regio Projecten bij Heijmans Infra.
 

Wat gaat er gebeuren?

De rijbanen van de Neerbosscheweg en de Graafseweg worden samengevoegd en naast elkaar gelegd, het aantal rijbanen blijft gelijk.  Er komen vier onderdoorgangen voor langzaam verkeer en een OV-plein. Er blijft ook een mogelijkheid om met verkeerslichten de Neerbosscheweg over te gaan, ter hoogte van de Muntweg. De gemeente wil in Stationsomgeving Goffert-NTC, onderdeel van de Winkelsteeg, een stedelijk gebied creëren waar werken en wonen samenkomen in een moderne en groene leefomgeving.  Door de aanpassingen zal straks de doorstroming op de Neerbosscheweg, Graafseweg en Nieuwe Dukenburgseweg beter zijn. Auto’s en fietsers hoeven straks minder op elkaar te wachten dankzij de nieuwe fietsonderdoorgangen. Ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers gaat er flink op vooruit doordat er kruisingen verdwijnen.